Επιστροφή στην Ιταλία φόρουμ

Need a work-permit

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ιταλία

Hi I'm Robin from Bangladesh. I just want some information about obtaining a work permit to Italy. I'm looking for a job and I prefer to work in Italy. Should I have to find an Italian employer that would give me a visa?Please help me.

Δημοσίευση νέας απάντησης