Επιστροφή στην Λετονία φόρουμ

Hi, people! Brazilian here!

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Λετονία

I am new in Riga. I am trying to meet people and make friends! I want to know about Riga's places and culture!

Can you help me?

Δημοσίευση νέας απάντησης