Επιστροφή στην Λετονία φόρουμ

Visa

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Λετονία

Hello, I'm Brazilian, and I want to know about the visa, I have some problems, because my time here is only for 90 days, and how can I prolong my days as a tourist if the papers are not ready for marriage?

 • Muhammad Atif Baig

  Δημοσιεύτηκε από  σε φόρουμ Λετονία 

  It is requested to kindly share your experience with migration department. I will be really thankful to you for this act of kindness

 • Andressa Lima

  Δημοσιεύτηκε από  σε φόρουμ Λετονία 

  I went to imigration departament and next month I will get my Visa... Thank you!

 • Δημοσιεύτηκε από  σε φόρουμ Λετονία 

  did you try go to migration departament and ask them about visa? because only there you can get all information about visa.

Δημοσίευση νέας απάντησης