Επιστροφή στην Λετονία φόρουμ

invest or sponsor if have chance!

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Λετονία

I’m from very interesting and beautiful landscape-Latvia with very good potential where you can realize your ideas or help realize other ideas. I don’t promise that you will get profit in one year, but in two or three it can be even really. Some ideas- new tourism product-route performance;Guest House with traditions.
If you are interested in some ideas, please write [...]
Information about land where I come from:
http://docs.google.com/Doc?docid=0Ab39lvSWkG4OZGM5ODlwOTRfMT
BjOWpxaDQ3cg&hl=en
Respectfully and hopefully,
Madara Berzina

Δημοσίευση νέας απάντησης