Επιστροφή στην Βενεζουέλα φόρουμ

Venezuela Corona Politics

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Βενεζουέλα

Hello,
i am currently working on a project that reflects on the political system in Venezuela and on how they try to fight the Coronacrises.
I would love to hear what a true Venezueler has to say about that, so if you currently live in Venezuela and would like to help me I would be very happy and honored.
Just write me a comment or send me an E-Mail.
Thanks a lot!

Δημοσίευση νέας απάντησης